İnsan Kaynakları

Dernek ilkelerini gerçekleştirebilecek yetkin insan kaynağı

Üstlendiği sosyal sorumluluğu yerine getirebilmek için kendini eğitime adamış, sivil toplum bilinci yüksek bir insan kaynağıyla çalışmayı ilke edinen Derneğimizde görev yapacak personeli alanlarında uzman kişiler arasından büyük titizlikle seçilmektedir. Derneğin yeniliklere açık yaklaşımına ve özgünlüğüne koşut olarak çalışanların da kendilerini sürekli yenileyebilmeleri ve geliştirebilmeleri için gerekli olanaklar onlara sağlanmaktadır.