Görüş Verin: Sivil Toplumun Gelişimi için Türkiye Hedefleri

tacso_logo

AB Genişleme Bölgesinde Sivil Topluma Destek Rehberi kapsamında Türkiye’de sivil toplumun gelişimi hedeflerini belirlemeye 20 Şubat 2015 tarihine kadar katkı verebilirsiniz.

Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürlüğü (DG ELARG- Şimdi DG NEAR), 2012 yılında başlayan çalışmalarla, her bir aday ülkede sivil toplumun gelişimi alanında beklenen gelişmeleri, niceliksel ve niteliksel göstergeler ile tanımladığı, çerçeve bir stratejik doküman olarak ‘Avrupa Birliği Genişleme Bölgesinde Sivil Topluma Destek Rehberi, 2014-2020’*   belgesini hazırladı.

“AB Genişleme Bölgesinde Sivil Toplum Destek Rehberi 2014-2020”  tanıtımı amacı ile, 6-9 Mayıs 2014’te Tiran, Arnavutluk’ta düzenlenen Konferans: “Avrupa Birliği Genişleme Bölgesindeki Sivil Topluma Destek Rehberi Tanıtılması”  AB kurumlarını, her bir ülkeden kamu ve STÖ temsilcilerini bir araya getirdi.

Konferansta, her bir aday ülke için AB Rehberi bağlamında sivil toplumun gelişimi için ülke hedefleri belirlenmesi ve bu hedeflerdeki gelişmelerin her bir yıl izlenmesi planlandı. Bu çalışma ile AB Genişleme Bölgesinde Sivil Topluma Destek Rehberi’nin, hem ilgili ülkelerde kamu idaresi için sivil toplumun gelişimi alanında hedefler ortaya koyarak rehberlik işlevini yerine getirmesi hem de bu alandaki gelişmelerin AB İlerleme raporlarına daha etkin biçimde yansıması hedefleniyor.

TACSO bölgesel düzeyde ve her bir ülkede “AB Genişleme Bölgesinde Sivil Toplum Destek Rehberi 2014-2020”   çalışmasının kolaylaştırıcılığını üstlenmiştir. Türkiye’de 17-18 Aralık 2014’te, Ankara’da, TACSO kolaylaştırıcılığında ve TÜSEV, STGM ve Sivil Düşün AB Programı ile işbirliği içinde “AB Genişleme Bölgesinde Sivil Toplum Destek Rehberi Bağlamında Ülke Hedefleri Belirlenmesi Atölyesi”  35 STÖ’den 50’nin üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

“AB Genişleme Bölgesinde Sivil Toplum Destek Rehberi Bağlamında Ülke Hedefleri Belirlenmesi Atölyesi”  kapsamında üretilen Ülke Hedefleri çerçevesini aşağıdaki bağlantıdan bilgisayarınıza indirebilir, görüşlerinizi e-posta ile consultation.tr@tacso.org adresine 20 Şubat 2015’e dek iletebilirsiniz.

Görüşlerinizi hazırlarken, AB Genişleme Bölgesinde Sivil Toplum Destek Rehberi Türkiye var olan durum raporunu oluşturan ana kaynakları ve kısa raporları incelemenizin ve çalışmanın kapsamı açısından Tiran Konferansı raporlarını gözden geçirmenizin yararlı olacağını belirtmek isteriz.

Çalışma hakkında sorularınız ve daha fazla bilgi için consultation.tr@tacso.org adresine yazabilir veya TACSO Türkiye Ofisine bu bağlantıdaki bilgilerden ulaşabilirsiniz.