Genel Kurul İlanı

logo copy - Kopya

Global Eğitim, Kültür ve İletişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan Olağanüstü Genel Kurul İlanı

Global Eğitim, Kültür ve İletişim Derneği’nin olağanüstü genel kurul toplantısı 8 Haziran 2015 Pazartesi günü, saat 09:00’da Derneğimizin merkezi olan Ahmet Yesevi Mh. Barboros Cd. Sahra Sk. No:19/1  Sultanbeyli/İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen günde gereken toplantı yeter sayısı olan 2/3 çoğunluğun sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 29 Haaziran 2015  Pazartesi günü, aynı gündemle aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur. Global Eğitim, Kültür ve İletişim Derneği  Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1-Açılış ve Yoklamanın yapılması,
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
3-Divan Heyetinin oluşturulması,
4- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerinin Seçimi,
5-Dilek ve temenniler,
6-Kapanış