Esvet Projesi Trikala Toplantısı

DBtuGzwWAAACYcA

Ortağı olduğumuz Erasmus + programı kapsamında yürütülen Esvet Projesinin fikri çıktaları odak grup toplantıları 1 Şubat, 16 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bu toplantılar sonrasında gerçekleştirilen rapor:

document-download-file-files-pdf-icon-pdf-documents-png-512_512

ESVET IO1