Monthly Archives: Mayıs 2016

Esvet Projesi Berlin Toplantısı

Ortağı olduğumuz Erasmus + programı kapsamında yürütülen Esvet Projesinin Berlin toplantısı proje ortakları ile birlikte 19-20 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

ESVET Proje Toplantısı