Monthly Archives: Mart 2016

Esvet Projesi Trikala Toplantısı

Ortağı olduğumuz Erasmus + programı kapsamında yürütülen Esvet Projesinin fikri çıktaları odak grup toplantıları 1 Şubat, 16 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bu toplantılar sonrasında gerçekleştirilen rapor: ESVET IO1